HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÚNG CHUẨN

Sau khi đã lựa chọn được đề tài nghiên cứu khoa học, người viết cần phải xây dựng đề cương cho bài viết đó. Một bản đề cương được xây dựng chi tiết, hoàn chỉnh đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công của công trình nghiên cứu. Vậy bạn đã biết cách làm đề cương nghiên cứu khoa học chưa? Hãy cùng luanvandt.com theo dõi bài viết sau để tham khảo và rút kinh nghiệm cho mình nhé.

Đề cương nghiên cứu khoa học là gì?

 

Đề cương nghiên cứu khoa học là một kế hoạch trong tiến hành nghiên cứu được trình bày dưới dạng văn bản và được công bố ở giai đoạn đầu mỗi khi tiến hành thực hiện nghiên cứu về một đề tài nào đó. Nội dung chính của đề cương nghiên cứu khoa học là trình bày về lý do lựa chọn đề tài, tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu, những bước thực hiện công việc nghiên cứu, phương pháp đối tượng nghiên cứu, kết quả mong muốn đạt được và kế hoạch bài bản giúp đảm bảo hoàn thành được bài nghiên cứu,…

Việc lập đề cương nghiên cứu khoa học là rất cần thiết. Đối với các sinh viên, một bản đề cương nghiên cứu khoa học còn được xem là một bài báo cáo xin phép nghiên cứu sinh được triển khai nghiên cứu về một đề tài, vấn đề nào đó.

Khi làm nghiên cứu khoa học, đề cương đề tài nghiên cứu khoa học được xem là phần khung của nội dung giúp cho việc thực hiện công trình nghiên cứu được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi hơn. Đồng thời thông qua bản đề cương này các giảng viên cũng sẽ đánh giá được năng lực của người viết ra sao. 

Vì vậy khi xây dựng đề cương bạn cần xác định rõ nội dung mà mình cần trình bày trong bài nghiên cứu. Toàn bộ nội dung cần phải nắm một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Để từ đó có thể sử dụng nguồn tài liệu của mình và hoàn thiện bài nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh.

Hướng dẫn cách làm đề cương nghiên cứu khoa học

Đối với cách làm đề cương nghiên cứu khoa học thường sẽ được trình bày theo 2 hình thức bố cục. Dù bạn lựa chọn để trình bày dựa trên hình thức nào cũng cần phải đảm bảo được những nội dung chính của một bài nghiên cứu khoa học. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách làm đề cương nghiên cứu khoa học chi tiết nhất.

Cách 1

Xây dựng đề cương theo cách này, người viết sẽ trình bày theo từng phần chi tiết theo cấu trúc bài nghiên cứu khoa học truyền thống:

Phần 1: Giới thiệu

Trong phần giới thiệu, những nội dung chính cần được trình bày như:

 • Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.
 • Trình bày những vấn đề nghiên cứu.
 • Mục tiêu của nghiên cứu và một số câu hỏi có liên quan.
 • Định nghĩa những khái niệm quan trọng của đề tài.

 

Phần 2: Tổng quan về cơ sở lý luận

 • Tầm quan trọng của những câu hỏi được đưa ra.
 • Thực trạng của chủ đề nghiên cứu.
 • Mối liên hệ giữa cơ sở lý luận với vấn đề nghiên cứu.
 • Xây dựng tóm lược phần cơ sở lý luận và những giả thuyết.

Phần 3: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên kế nghiên cứu.

Ở phần này, người viết sẽ trình bày về những phương pháp nghiên cứu đã được trong bài. Chẳng hạn như các phương pháp liên quan tới định lượng, phương pháp định tính…

Trình bày mô hình nghiên cứu, những định nghĩa về các biến có trong nghiên cứu, đối tượng, mẫu nghiên cứu và kế hoạch thu thập dữ liệu…

Phần 4: Ý nghĩa và hạn chế của vấn đề nghiên cứu.

Phần 5: Bố cục dự kiến cho bài nghiên cứu.

Phần 6: Tiến độ xây dựng và tiến hành nghiên cứu.

Phần 7: Tài liệu tham khảo

 

Cách 2

Đối với cách làm đề cương đề tài nghiên cứu khoa học mẫu các bạn cũng có thể thực hiện theo cách này. Cụ thể nội dung cần có theo cấu trúc đề cương nghiên cứu khoa học như sau:

 1. Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu.
 2. Đưa ra vấn đề và tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.
 3. Mục đích nghiên cứu.
 4. Những câu hỏi có liên quan tới nghiên cứu.
 5. Trình bày những khái niệm có trong bài nghiên cứu.
 6. Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu.
 7. Đưa ra một số giả thuyết của nghiên cứu.
 8. Trình bày về phương pháp nghiên cứu và mô hình nghiên cứu đã được áp dụng.
 9. Giới hạn và đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
 10. Đối tượng lấy dữ liệu, các bản mẫu và những kế hoạch thu thập dữ liệu nghiên cứu.
 11. Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu đối với thực tế.
 12. Xây dựng cấu trúc bài bài nghiên cứu khoa học.
 13. Tiến độ xây dựng đề tài nghiên cứu.
 14. Bảng khảo sát, bảng hỏi (nếu có).
 15. Danh mục tài liệu tham khảo.

Đối với mỗi công trình nghiên cứu sẽ lựa chọn các đề tài khác nhau. Do đó khi làm nghiên cứu khoa học, người viết sẽ linh động trong cách xây dựng đề cương. Đồng thời tìm cách triển khai hoặc gộp những nội dung sao cho đảm bảo tính khoa học và hợp lý nhất.


Mẫu đề cương nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh nhất

Để các bạn dễ dàng hình dung hơn về cấu trúc một bài nghiên cứu, dưới đây Luận Văn 24 xin gửi đến bạn một vài ví dụ đề cương nghiên cứu khoa học mẫu để các bạn tham khảo:

 

Mẫu 1
Đề cương nghiên cứu khoa học mẫu: Quan hệ giữa sinh kế và tình trạng nghèo ở nông thôn Việt Nam

 

 

1. GIỚI THIỆU

2. TỔNG QUAN

2.1 Nghèo đa chiều và tài sản sinh kế

2.1.1 Đo lường nghèo

2.1.2 Tài sản sinh kế và giảm nghèo

2.2 Quan hệ giữa nghèo về tiền và các chỉ báo kinh tế-xã hội khác

2.3 Khó khăn trong đo lường dữ liệu cho nghèo đa chiều

3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

3.1 Tiếp cận, mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu

3.2 Phạm vi nghiên cứu

3.3. Nguồn dữ liệu

3.4 Phân tích dữ liệu

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

4.1 Các đặc trưng cơ bản về tài sản sinh kế của hộ nông thôn Việt Nam

4.1.1 Vốn con người

4.1.2 Vốn tự nhiên

4.1.3 Vốn vật chất

4.1.4 Vốn tài chính

4.1.5 Tóm lược

4.2 Quan hệ giữa các chỉ báo về tài sản sinh kế và tình trạng nghèo về tiền

4.2.1 Phân tích khám phá các quan hệ qua lại giữa các chỉ báo kinh tế-xã hội

4.2.2 Tóm lược

4.3 Áp dụng phân tích đa biến để tìm kiếm các chỉ báo cho nghèo đa chiều

4.3.1 Áp dụng phân tích Principal Component Analysis

4.3.2 Áp dụng phân tích Multiple Correspondence Analysis (MCA)

4.3.3 Chọn lựa các chỉ báo phù hợp cho nghèo đa chiều của hộ gia đình nông thôn Việt Nam theo tiếp cận tài sản sinh kế 

4.3.4 Tóm lược

4.4 Đo lường nghèo đa chiều bằng thống kê đa biến 

4.4.1 Phân cụm nghèo đa chiều 

4.4.2 So sánh kết quả phân cụm hộ nghèo đa chiều và đơn chiều 

4.4.3 Tóm lược

5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

5.1 Kết luận 

5.2 Khuyến nghị 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

PHỤ LỤC

Mẫu 2

Đề tài nghiên cứu khoa học: Tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành những biểu tượng về hình khối cho trẻ 5 – 6 tuổi

 

PHẦN MỞ ĐẦU 

 1. Lý do chọn đề tài 
 2. Mục đích nghiên cứu 
 3. Giả thuyết khoa học 
 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 
 5. Khách thể nghiên cứu 
 6. Giới hạn đề tài 
 7. Phương pháp nghiên cứu 
 8. Đóng góp của đề tài 
 9. Địa bàn nghiên cứu 

CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN 

I/ Cơ sở lý luận 

II/ Hoạt động vui chơi và sự hình thành biểu tượng hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn 

III/ Tổ chức trò chơi học tập 

CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA VIỆC TỔ CHỨC TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI 

I/ Vài nét về trường Mầm non Sơn ca 

II/ Tổ chức khảo sát thực trạng

III/ Thực trạng về việc tổ chức trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn 

CHƯƠNG III: XÂY DỰNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI HỌC TẬP NHẰM HÌNH THÀNH NHỮNG BIỂU TƯỢNG VỀ HÌNH KHỐI CHO TRẺ MẪU GIÁO LỚN 

I/ Mục đích, nội dung, nguyên tắc xây dựng trò chơi học tập và cách thực hiện 

II/ Hệ thống trò chơi học tập 

III/ Thực nghiệm tổ chức một số trò chơi học tập nhằm hình thành biểu tượng về hình khối cho trẻ mẫu giáo lớn

 1. Tổ chức thực nghiệm
 2. Tiến hành thực nghiệm
 3. Cách đánh giá kết quả thực nghiệm 
 4. Cách lấy số liệu và kỹ thuật đo 
 5. Kết quả thực nghiệm và phân tích kết quả thực nghiệm 

KẾT LUẬN 

 

Như vậy thông qua bài viết này chắc hẳn đã giúp các bạn có được cách làm đề cương nghiên cứu khoa học chi tiết nhất. Tùy thuộc vào từng đề tài mình thực hiện bạn có thể lựa chọn một kiểu đề cương sao cho phù hợp nhất. Mong rằng đây là chia sẻ hữu ích để các bạn thực hiện tốt bài nghiên cứu khoa học của mình.

Các bài viết khác