LIST 50+ ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH MỚI NHẤT

Chọn những đề tài khó hoặc lạ lẫm, nguồn tài liệu ít, bạn sẽ khó lòng để hoàn thành một bài luận văn cao học của mình chứ chưa nói gì đến việc đạt được kết quả như ý muốn. Do vậy, việc lựa chọn đề tài luận văn vô cùng quan trọng. Cùng luanvandt.com tham khảo list đề tài luận văn thạc sĩ kinh doanh đạt điểm cao nhé.

1. Quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh

Bước 1: Học viên đăng ký hoặc Khoa chỉ định Đề tài, giảng viên hướng dẫn.

Bước 2: Học viên cùng giảng viên hướng dẫn xây dựng Đề cương chi tiết Luận văn.

Bước 3: Khoa thông qua tên Đề tài, Đề cương và xác nhận giảng viên hướng dẫn.

Bước 4: Hiệu trưởng ra Quyết định công nhận Đề tài và người hướng dẫn Luận văn.

Bước 5: Học viên triển khai thực hiện Luận văn dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Bước 6: Nộp Luận văn cho Phòng sau Đại học.

Bước 7: Thẩm định Luận văn trước bảo vệ.

Bước 8: Học viên giải trình kết quả thẩm định (nếu có vấn đề chưa thống nhất).

Bước 9: Bảo vệ Luận văn trước Hội đồng.

Bước 10: Điều chỉnh Luận văn và báo cáo kết quả cho Chủ tịch Hội đồng luận văn

Bước 11: Làm thủ tục sau bảo vệ

Bước 12: Nhận bằng tốt nghiệp Thạc sĩ.

2. Yêu cầu về nội dung khi làm luận văn thạc sĩ

Để đảm bảo quy trình thực hiện viết một Luận văn cao học đạt hiệu quả, bạn cần lưu ý những vấn đề sau đây:

2.1. Tên đề tài

Tên đề tài Luận văn phải thể hiện nội dung một lĩnh vực nghiên cứu cụ thể được lựa chọn, rõ ràng, càng ít chữ càng tốt, thể hiện được bản chất của vấn đề, thời gian, không gian nghiên cứu dự kiến, phản ánh đúng chuyên ngành Quản trị kinh doanh

2.2. Tính cấp thiết của đề tài

Tính cấp bách của vấn đề nghiên cứu. Lý do chọn đề tài, ý nghĩa của đề tài (giải quyết cái gì? Cho ai thụ hưởng?)

2.3. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài

Trong đề cương luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh chi tiết và kết quả Luận văn phải có mục tổng quan tình hình nghiên cứu của Đề tài, đề cập đến những công trình khoa học, những Luận án, Luận văn đã được nghiên cứu, liên quan đến đề tài của các tác giả trên thế giới và trong nước, làm rõ những điểm nổi bật của các nghiên cứu trước đó để kế thừa và dự kiến phần phát triển.

Làm rõ vấn đề này giúp học viên quan tâm đến vấn đề nghiên cứu cùng chủ đề của các tác giả đi trước, học tập kinh nghiệm, phát triển ý tưởng nhằm tránh sao chép, cóp nhặt các đề tài đã có.

2.4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài

Làm rõ đối tượng nghiên cứu, phạm vi giới hạn về đối tượng, giới hạn không gian (địa bàn, đơn vị, ngành cụ thể), thời gian (theo khả năng thu thập số liệu so sánh).

2.5. Mục tiêu của đề tài

Mục tiêu đề tài phải tương thích với tên Đề tài, mỗi mục tiêu nghiên cứu có thể làm rõ hơn bằng các câu hỏi nghiên cứu, mỗi câu hỏi có thể có nêu ra giả thuyết (nếu có) (Ghi chú: Thường các đề tài nghiên cứu định lượng có thể có các giả thuyết (Hypothesis), tuy nhiên, không nhất thiết tất cả đề tài phải có giả thuyết).

2.6. Phương pháp, phương pháp luận nghiên cứu

Đây là cơ sở lý thuyết sẽ được áp dụng cho nghiên cứu, cách tiếp cận theo loại thiết kế nghiên cứu nào để đáp ứng được mục tiêu đề ra hay trả lời được các câu hỏi nghiên cứu đặt ra. Cách thức lựa chọn phương pháp, thiết kế quy trình cần phải được làm rõ và lý giải cách thức đã vận dụng.

2.7. Kết cấu của luận văn

Gồm các chương, mục dự kiến, nêu tên từng chương và mục tiêu của mỗi chương. Số chương đặt ra phù hợp với một mục tiêu nhỏ trong tổng các mục tiêu mà Đề tài đặt ra. Cuối mỗi chương đều phải có phần tóm tắt chương.

2.8. Danh mục tài liệu tham khảo

Đây là danh mục các sách, bài báo khoa học, tài liệu tham khảo liên quan đến đối tượng nghiên cứu cần được đề cập trong báo cáo. Sự sắp xếp danh mục có thể theo thứ tự alphabit và theo trình tự:

 1. Tên tác giả (hoặc tên cơ quan nếu là cơ quan đứng tên, hoặc tên đầu sách/tạp chí, đồng thời nếu sử dụng nhiều đầu sách, bài báo của một tác giả thì có thứ tự năm theo năm gần nhất trước).
 2. Năm xuất bản.
 3. Tên tác phẩm.
 4. Nhà xuất bản (hoặc tên Tạp chí đăng bài báo).
 5. Địa danh xuất bản.
 6. Nếu bài báo khoa học thì ghi rõ số trang được đăng trong Tạp chí.

Lưu ý:

– Học viên cần xem thêm quy định của Bộ GD-ĐT và Đại học Quốc gia về ghi danh mục tài liệu tham khảo.

– Chỉ ghi những tài liệu đã được sử dụng trong Luận văn (tức là đã được trích nguồn sử dụng trong Luận văn).

2.9. Phụ lục

Giải trình những vấn đề lý thuyết và các bảng số liệu có liên quan để minh chứng làm rõ thêm nguồn gốc số liệu, các khám phá, các giải trình. Phần phụ lục không đánh số trang.

3. Tổng hợp 50+ đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh mới nhất

Dưới đây luanvandt.com xin chia sẻ tới các bạn một số đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh giúp bạn dễ lấy điểm cao nhất.

 1. Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Ngân hàng XYZ
 2. Quản trị rủi ro trong kinh doanh của Ngân hàng XYZ
 3. Hiệu quả kinh doanh vàng của Công ty XYZ
 4. Chiến lược kinh doanh tại Công ty XYZ và các giải pháp thực hiện
 5. Giải pháp marketing nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Công ty XYZ trong bối cảnh hội nhập
 6. Phát triển hoạt động kinh doanh logistic cho các doanh nghiệp vận tải Việt Nam
 7. Quản trị marketing tại Công ty XYZ trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
 8. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh của Công ty XYZ
 9. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo của trường XYZ
 10. Phát triển thị trường tái bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
 11. Hoàn thiện công tác đánh giá thành tích nhân viên tại tập đoàn XYZ
 12. Phát triển hoạt động bảo lãnh tại Ngân hàng XYZ
 13. Định vị thương hiệu khách sạn XYZ
 14. Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty XYZ
 15. Kế toán quản trị chi phí tại Công ty XYZ
 16. Hoàn thiện chính sách marketing ngành bánh mì tươi tại Công ty XYZ
 17. Quản trị chi phí tại Công ty XYZ
 18. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại trung tâm XYZ
 19. Hạn chế rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng XYZ
 20. Kế toán quản trị môi trường tại Công ty XYZ
 21. Một số giải pháp nhằm phát triển du lịch thành phố XYZ
 22. Phát triển dịch vụ cho vay tại Ngân hàng XYZ
 23. Hoạch định ngân sách tại Công ty XYZ
 24. Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tại các đơn vị dự toán cấp 3 thuộc học viện XYZ
 25. Quản trị hàng tồn kho tại Công ty XYZ
 26. Tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại bệnh viện XYZ
 27. Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các Công ty niêm yết thị trường chứng khoán Hà Nội
 28. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 29. Vận dụng kế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty XYZ
 30. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các công ty ngành sản xuất chế biến thực phẩm niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 31. Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính trong hoạt động đầu tư tại quỹ đầu tư phát triển thành phố XYZ
 32. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ đào tạo chuyên ngành kế toán tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố XYZ
 33. Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng XYZ
 34. Quản trị hệ thống mạng phân phối sản phẩm của Công ty XYZ
 35. Phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng XYZ
 36. Chiến lược Marketing cho dòng sản phẩm Veston tại Công ty XYZ
 37. Quản trị quan hệ khách hàng cá nhân tại trong hoạt động huy động vốn tại Ngân hàng XYZ
 38. Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty XYZ
 39. Phát triển thị trường đối với dịch vụ tài chính bưu chính của Tổng công ty XYZ
 40. Tác động của nhân tố tính cách thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu của khách hàng
 41. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 42. Giải pháp duy trì nhân viên tại Công ty XYZ
 43. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với đăng ký doanh nghiệp tại Bộ kế hoạch và Đầu tư
 44. Mở rộng huy động vốn tại Ngân hàng XYZ
 45. Hoàn thiện công tác lập dự toán tại Công ty XYZ
 46. Phát triển cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng XYZ
 47. Tăng cường kiểm soát chi phí tại Trung tâm XYZ
 48. Nghiên cứu mối quan hệ giữa các chỉ tiêu quản trị vốn luân chuyển và khả năng sinh lời của các Công ty cổ phần thuộc nhóm ngành xây dựng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 49. Hoàn thiện quy trình kiểm tra kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp do chi cục Thuế huyện XYZ thực hiện
 50. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới cấu trúc vốn của các Công ty vận tải niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 51. Hoàn thiện quy trình đánh giá và kiểm soát rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty XYZ
 52. Hoàn thiện hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng XYZ
 53. Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng XYZ
 54. Gian lận thuế giá trị gia tăng tại các doanh nghiệp thương mại Việt Nam.Thực trạng và giải pháp
 55. Dịch vụ thanh toán thẻ tại Ngân hàng XYZ

Bài viết trên đã chia sẻ đến bạn danh sách các đề tài luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh cũng như những lưu ý khi làm bài luận văn. Hi vọng rằng với những chia sẻ trên, luanvandt.com phần nào giúp bạn trong quá trình làm khóa luận của mình trở nên dễ dàng hơn.

Các bài viết khác