HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH VIẾT COMPARE AND CONTRAST ESSAY

Bạn được giao nhiệm vụ viết compare and contrast essay nhưng vẫn chưa hiểu nó là gì và phải bắt đầu từ đâu? Những hướng dẫn dưới đây của luanvandt.com sẽ nói rõ hơn về dạng essay này và cách viết compare and contrast essay

Kiểu bài essay này nói nôm na là một dạng bài nêu ra những điểm giống nhau và khác nhau của các sự vật hiện tượng được thảo luận trong bài. Bên cạnh đó, dạng bài này có cấu trúc riêng của nó và bạn cần viết bám sát theo những yêu cầu này để có một bài compare and contrast essay đúng hướng.

Định nghĩa compare and contrast essay

Compare and contrast essay là dạng bài luận so sánh đối chiếu – một dạng essay học thuật dùng để tìm ra những điểm giống nhau và khác nhau của các sự vật hiện tượng.

Trọng tâm của dạng essay này là khám phá ra một điều mới mẻ nào đó, cho thấy liệu rằng sự vật hiện tượng này có gì vượt trội hơn so với sự vật hiện tượng khác, tranh luận về một điều đó hoặc làm sáng tỏ những hiểu lầm sai lệch.

Bài compare and contrast essay thông thường có 2 dạng cấu trúc tương ứng với 2 cách tiếp cận vấn đề của người viết, đó là: 

 • Dạng phân tích theo từng điểm (point by point)
 • Dạng phân tích theo cấu trúc khối (block)

Phần dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ từng dạng cấu trúc, cũng như cách viết compare and contrast essay như thế nào.

 

Các dạng cấu trúc của compare and contrast essay

Dạng phân tích theo từng điểm (Point by point organization)

Dạng phân tích theo từng điểm sẽ thích hợp với các sự vật hiện tượng cùng thể loại. Ví dụ: So sánh giữa trường công lập và trường tư thục, so sánh 2 quyển sách tiểu thuyết tình cảm khác nhau,…  

Theo cấu trúc này, ở phần thân bài, bạn sẽ đưa ra ít nhất 3 đặc điểm để so sánh giữa 2 sự vật hiện tượng. Các lập luận sẽ được thể hiện lần lượt theo từng đặc điểm để so sánh sự giống nhau và khác nhau của 2 sự vật hiện tượng đã nêu.

hinh-anh-cach-viet-compare-and-contrast-essay-2

Lựa chọn ra các đặc điểm để so sánh 2 đối tượng

Ví dụ: Khi so sánh chương trình giáo dục giữa trường công lập và trường tư thục, chúng ta sẽ so sánh sự giống nhau và khác nhau qua 3 đặc điểm sau: chi phí, chất lượng đào tạo, khối lượng công việc của giáo viên. Chi tiết như sau:

1. Chi phí

Trường tư có giá cao hơn nhưng liệt kê rõ ràng các khoản chi phí.

Trường công có giá thấp hơn nhưng giá này chỉ là mức giá chung chung, khi học thì học sinh sẽ còn phải đóng thêm các khoản phí khác chưa được liệt kê rõ. 

2. Chất lượng đào tạo

Trường tư có chất lượng đào tạo cao hơn với sĩ số học sinh mỗi lớp ít hơn, sự tương tác giữa giáo viên và học sinh cao hơn, có nguồn tài liệu và cơ sở vật chất phục vụ việc học tốt và phong phú hơn.

Trường công trong một số trường hợp thì có chất lượng đào tạo thấp hơn, chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu của việc học.

3. Khối lượng công việc của giáo viên

Ở trường công, giáo viên phải làm việc nhiều hơn, giáo viên có khi phải dạy kèm cho học sinh. Vì vậy, học sinh sẽ có ít thời gian cho các hoạt động ngoại khóa

Khối lượng công việc của giáo viên có thể nhẹ hơn ở các trường tư.

 

Dạng phân tích theo cấu trúc khối (Block organization)

Dạng phân tích theo cấu trúc khối cho phép sinh viên so sánh 2 sự vật hiện tượng hoàn toàn khác nhau (Ví dụ: So sánh chó với mèo) dựa trên một số tiêu chí cụ thể. Lợi ích của dạng này nằm ở cấu trúc và trình độ tổng hợp thông tin của người viết đối với từng sự vật hiện tượng.

Ví dụ: So sánh giữa chó và mèo, trong thân bài bạn có thể viết như sau:

Paragraph 1: Chó

 • Cần chủ dắt đi dạo
 • Cần chủ tắm cho chứ không tự tắm được
 • Cần được huấn luyện nhiều và thường xuyên để giữa được các thói quen.

Paragraph 2: Mèo

 • Không cần chủ dắt, có thể tự đi dạo được
 • Tự làm vệ sinh thân thể được
 • Không cần phải huấn luyện nhiều

 

Hướng dẫn cách viết compare and contrast essay

Cách viết compare and contrast essay cũng khá đơn giản, không hề phức tạp như nhiều bạn thường nghĩ.

Cũng như các bài essay khác, compare and contrast essay bao gồm 3 phần là mở bài (Introduction), thân bài (Body paragraphs) và kết luận (Conclusion paragraph). 

Tuy nhiên phần thân bài của compare and contrast essay sẽ xoay quanh ít nhất 3 ý chính tương đương với 3 đoạn văn.

Nhìn chung, một bài compare and contrast essay sẽ đi theo một dàn bài như sau:

Mở bài (Introduction)

 • Câu gây chú ý, khơi gợi vấn đề
 • Các câu khai triển vấn đề
 • Câu nêu ý chính của bài (thesis statement)

Thân bài (Body paragraphs)

Paragraph 1

 • Câu nêu lên chủ đề đoạn 1
 • Đưa dẫn chứng để lập luận và chứng minh cho luận điểm 1
 • Rút ra kết luận cho chủ đề đoạn 1

Paragraph 2

 • Câu nêu lên chủ đề đoạn 2
 • Đưa dẫn chứng để lập luận và chứng minh cho luận điểm 2
 • Rút ra kết luận cho chủ đề đoạn 2

Paragraph 3

 • Câu nêu lên chủ đề đoạn 3
 • Đưa dẫn chứng để lập luận và chứng minh cho chủ đề đoạn 3
 • Rút ra kết luận cho chủ đề đoạn 3

Kết luận (Conclusion paragraph)

 • Nhắc lại ý của câu thesis statement.
 • Nhắc lại vắn tắt các minh chứng của các lập luận.
 • Đưa ra câu hỏi mở rộng/ những điều cần tìm hiểu thêm/ kêu gọi hành động (call-to-action).

Các từ/ cụm từ thường sử dụng trong cách viết compare and contrast essay

hinh-anh-cach-viet-compare-and-contrast-essay-4

Các từ/ cụm từ thường sử dụng trong luận điểm so sánh (Comparison words)

 • Not only…but also
 • Just as
 • Similarly
 • Likewise
 • Also
 • Too
 • And
 • Just like
 • In the same way
 • Alike
 • Similar to
 • Equal
 • Both
 • Moreover
 • In like manner
 • In parallel
 • Additionally

Các từ/ cụm từ thường sử dụng trong luận điểm đối chiếu (Contrast word)

 • Although
 • Nevertheless
 • However
 • Yet
 • Unlike
 • On the other hand
 • Nonetheless
 • Even though
 • Even so
 • On the contrary
 • Meanwhile
 • Despite that
 • Conversely

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào về cách viết compare and contrast essay cũng như làm bài tiểu luận, vui lòng liên hệ với luanvandt.com để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.

Các bài viết khác