HƯỚNG DẪN CÁCH VIẾT PROBLEM AND SOLUTION ESSAY ĐƠN GIẢN

Problem and solution essay là dạng đề bài thường gặp trong các kỳ kiểm tra học thuật. Tuy nhiên không phải bạn sinh viên nào cũng biết cách viết problem and solution essay đúng cấu trúc và các tiêu chí chấm điểm. Vì vậy, trước khi tiến hành viết thì bạn cần tìm hiểu kỹ các kiến thức viết một problem và solution essay hoàn chỉnh. 

Tất cả những thắc mắc về cách viết problem and solution essay của bạn sẽ được giải đáp cụ thể trong bài viết dưới đây. Luanvantdt.com sẽ liệt kê và diễn giải từng bước giúp bạn hoàn thành bài essay dạng này một cách dễ dàng.

 

Problem and solution essay là gì?

Trước khi tìm hiểu cách viết problem and solution essay, ta cần biết đây là dạng essay như thế nào.

Định nghĩa

Problem and solution essay là dạng essay yêu cầu người viết nêu lên các vấn đề hoặc các nguyên nhân dẫn đến vấn đề của một hiện tượng được đề cập trong đề bài, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những vấn đề hoặc nguyên nhân dẫn đến vấn đề đó.

Cách nhận biết bài problem and solution essay

Nhận biết một đề bài thuộc dạng problem and solution essay sẽ giúp bạn không bao giờ đi lạc đề và đáp ứng chính xác những gì đề bài yêu cầu.

Mặc dù dạng đề problem and solution hầu như không có một kiểu câu hỏi được lặp đi lặp lại nguyên văn, nhưng nhìn chung các câu hỏi trong đề sẽ đề cập trực tiếp đến việc chỉ ra nguyên nhân hoặc vấn đề của hiện tượng đã được nêu lên trước đó, và yêu cầu bạn tìm ra giải pháp để khắc phục những nguyên nhân hoặc vấn đề đó.

Các câu hỏi thông thường cũng được viết dưới dạng WH question như: What, Why, How… Ví dụ như sau:

 • What problems are associated with this and what are some possible solutions?
 • What are the most serious problems associated with this and what solutions can you suggest?
 • What is the cause of temperatures rising? How should we deal with this matter?

Và đôi khi, yêu cầu của đề bài không nằm dưới dạng câu hỏi WH question mà là một yêu cầu trực tiếp như:

 • Identify one or two serious ones and suggest ways that governments and individuals can tackle these problems.

Cấu trúc của problem and solution essay

Hinh-anh-cach-viet-essay-problem-and-solution-2

Cách viết problem and solution essay sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu bạn nắm được cấu trúc của dạng essay này.

Cấu trúc của một bài problem and solution essay bao gồm 4 đoạn văn (paragraphs) nhằm giới thiệu vấn đề (Mở bài – Introduction), khai triển và giải quyết vấn đề (Thân bài – body paragraph), kết luận (Conclusion paragraph):

1. Mở bài (Introduction)

 • Dẫn dắt vào vấn đề của đề bài (Paraphrase)
 • Nêu lên ý chính của đề bài (Thesis statement/ outline sentence)

2. Thân bài (Body paragraph)

 • Paragraph 1: Nêu problems hoặc causes → Diễn giải → Đưa ví dụ
 • Paragraph 2: Nêu solutions → Diễn giải → Đưa ví dụ

3. Kết bài (Conclusion paragraph)

 • Dẫn lại thesis statement
 • Tóm tắt lại ý chính của bài
 • Đưa ra dự đoán hoặc đề xuất của người viết

 

Cách viết essay problem and solution

Cách viết problem and solution essay có thể được hình dung cụ thể qua các bước dưới đây. Bạn nên thực hiện đúng trình tự khi viết dạng essay này để đảm bảo tính chính xác và tính thuyết phục của nội dung.

Bước 1: Phân tích đề bài

Đây là bước quan trọng đầu tiên mà bạn cần làm để đảm bảo rằng mình không đi sai hướng và sẽ bám sát những sự việc hiện tượng mà đề bài đề cập cũng như câu hỏi của đề bài. Bạn phải chắc chắn được rằng đây chính xác là dạng bài problem và solution essay. 

Hinh-anh-cach-viet-essay-problem-and-solution-3

Cách phân tích đề bài cũng rất đơn giản. Bạn cần xác định được đâu là từ khóa nêu lên hiện tượng của đề bài (Keyword), đâu là từ khóa nói về vấn đề cần làm rõ (Micro-keyword), và đâu là yêu cầu của đề bài (Action words). Mời bạn xem ví dụ như sau: 

Topic: Nowadays many people have access to computers on a wide basis and a large number of children play computer games. What are the negative impacts of playing computer games and what can be done to minimize the bad effects? 

Với topic này, bạn sẽ phân tích đề bài như sau:

 • Keyword: Computer access
 • Micro-keywords: Children, computer games
 • Action words: negative impacts, measures

Như vậy, đây là một vấn đề về việc sử dụng máy tính, yêu cầu bạn viết về các ảnh hưởng xấu và đưa ra giải pháp khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực đó, xoay quanh thực trạng chơi game trên máy tính của trẻ em.

Sau khi xác định được yêu cầu đề bài, bạn cần bám sát vấn đề “trẻ em bị ảnh hưởng tiêu cực khi chơi game trên máy tính” chứ không viết lan man sang các thực trạng khác như “máy tính có web độc chứa virus hay các bộ phim có nội dung không lành mạnh…” nhé.  

Bước 2: Tìm ý tưởng, lập dàn bài

Tiếp theo, bạn cần liệt kê các ý tưởng sẽ viết trong nội dung essay, và sắp xếp các ý tưởng đó vào một dàn bài trên nháp trước. 

Bước này sẽ giúp bạn định hình rõ mình sẽ viết những gì, có liên quan và logic với nhau không, nên viết cái nào trước cái nào sau. Hơn nữa, việc lập dàn bài sẽ giúp bạn không bỏ sót một nội dung quan trọng nào.

Hinh-anh-cach-viet-essay-problem-and-solution-4

Ví dụ, với đề bài bên trên, bạn sẽ liệt kê và sắp xếp các ý tưởng trong dàn bài như sau:

1. Introduction:

 • Paraphrase về việc children play computer games.
 • Thesis statement hoặc outline sentence chung chung như: “This essay will figure out some negative effects of this matter and give some solutions to surmount them”. Hoặc bạn có thể giới thiệu cụ thể và ngắn gọn những ảnh hưởng xấu và cách khắc phục bạn đưa ra là gì.

2. Body paragraphs:

Paragraph 1: Negative effects

 • Take form the inactive lifestyle of children
 • Increase the rate of near-sighted children

Paragraph 2: Solutions

 • Let children join in the positive activity clubs: music club, kung fu club, academic clubs, sport clubs…
 • Schedule children’s computer game playing scientifically; Keep the reasonable distance between children’s eyes with the computer screen.

3) Conclusion paragraph:

 • Dẫn lại thesis statement và tóm tắt ý chính trong bài:

In sum, if children spend much time playing computer games, they negatively will be inactive and near-sighted. Thus, participating in the activity clubs and setting up the computer using regulations for children are the measures to limit these bad effects. 

 • Dự đoán/ đề xuất: Adults need create more and more children clubs, parents should remind children following the regulations of computer using.  

Bước 3: Tiến hành viết

Sau khi đã có dàn bài, bạn sẽ tuần tự viết vào nội dung essay theo thứ tự mà bạn đã liệt kê. Nên nhớ là viết xong phần nào thì kiểm tra lại phần đó xem có sót ý không bạn nhé.

Bước 4: Kiểm tra và hoàn chỉnh bài  

Sau khi đã hoàn thành nội dung bài problem and solution essay, bạn cần kiểm tra lại tổng thể xem có sai sót về ngữ pháp hay từ vựng không để tránh bị trừ điểm không đáng có.

 

Bài problem and solution essay mẫu

Topic: There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher. What might be the man-made causes of temperatures rising? How should we deal with this problem?

Hinh-anh-cach-viet-essay-problem-and-solution-5

It is true that there is an increasing number of human-related activities posing grave harm upon the worldwide temperature. As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

It is possibly said that this issue may be caused by some main factors. One of the prominent reasons concerning this problem is constructing a large number of factories. This is because the authority has the propensity for cutting down hundred hectares of forest to make place for building manufacturing facilities, which led to the fact that the flora and fauna’s habitat was destroyed. Henceforth, deforestation is considered as the chief culprit behind the deterioration in the biodiversity’s quality.  Another factor leading to this situation is the proliferation in population. This means the acceleration in using private vehicles. The transportation’s exhaust emission exerts detrimental impacts upon the air and people’s health, resulting in the alarming rate of respiratory-related diseases.

In truth, some imperative measures ought to/ should be taken to resolve these prospective issues. Restricting the building of factories or manufacturing facilities is highly recommended. This is proven to reap greater benefits in preserving the majority of primitive forests as well as exotic and rare breeds of animals and plants, which prevent them from utter extinction and help to restore the natural balance.  It is the government’s responsibility to encourage individuals to use mass transits. Therefore, the air contamination  will be decreased and its quality will also be enhanced. In addition, the citizens are encouraged to turn to using renewable- energy vehicles as the alternative to the fuel ones to protect the environment and their health status. 

In conclusion, there are indeed various repercussions regarding human-activities’ detrimental impacts upon the environment, yet, they can be solved once according measures are enlisted imperatively. 

(Nguồn tham khảo: Ielts vietop)

 

Với những chia sẻ ngắn gọn về cách viết problem and solution essay trên đây, hy vọng sẽ phần nào giúp bạn giải tỏa được nỗi lo khi làm dạng essay này.

Hãy liên hệ ngay với Luanvandt.com khi bạn gặp bất kỳ khó khăn trong cách viết problem and solution essay, hoặc cần hỗ trợ viết essay.

Các bài viết khác